top of page

להשכרה בכנות

נכס לתעשייה ולאחסנה בכנות

משרדים בגודל 400 מ"ר באזור תעשייה כנות 

מבנה תעשייה ואחסנה בגודל 500 מ"ר

להשכרה מבנה תעשייה ואחסנה בכנות שטח 22 דונם מבנה 10,000 מ"ר

התמונות באתר הן להמחשה בלבד ולא תמיד מייצגות את הנכס

bottom of page